صفحه اول   ::    درباره ما   ::    نقشه سایت   ::    تماس با ما   ::

 

پذیرش بدون آزمون

اطلاعیه ی پذیرش دانشجو بدون کنکور دانشگاه پیام نور

ادامه ....

 

 


فقط مطالب گروه :  تعداد نمایش در هر صفحه :
جستجو :   تعداد مطالب یافت شده : 1078
   
ردیف عنوان مطلب بازدید
421

کلاس زبان خارجه عمومی هفته آینده 18/2/93 برگزار نمی گردد.جبرانی وجلسه آخر 8/3/93 می باشد. 1393/02/11
کلاس زبان خارجه عمومی هفته آینده 18/2/93 برگزار نمی گردد.جبرانی وجلسه آخر 8/3/93 می باشد.

718
422

برگزاری اولین جشن فارغ التحصیلی گروه شیمی در واحد تایباد 1393/02/11

1044
423

کلاسهای خانم شهریاری امروز10/2/93 برگزار نمی گردد.جبرانی متعاقبا اعلام می گردد. 1393/02/10
کلاسهای خانم شهریاری امروز10/2/93 برگزار نمی گردد.جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

800
424

کلاس جبرانی اصول کنترل آفات وبیماریهای گیاهی وقارچ وویروس ونماتد درتاریخ 25/2/93 ساعت 15-10 برگزار می گردد. 1393/02/09
کلاس جبرانی اصول کنترل آفات وبیماریهای گیاهی وقارچ وویروس ونماتد درتاریخ 25/2/93 ساعت 15-10 برگزار می گردد.(استاد : خانم غرابادیان)

818
425

آزمون میانترم درس قارچ ، وویروس ونماتد فصل 4و5و6 کتاب- تشریحی- درساعت 14- 30/12 تاریخ 30/2/93 برگزار می گردد. 1393/02/09
آزمون میانترم درس قارچ ، وویروس ونماتد فصل 4و5و6 کتاب- تشریحی- درساعت 14- 30/12 تاریخ 30/2/93 برگزار می گردد.(استاد: خانم غرابادیان)

756
426

آزمونهای میانترم استاد چمنی 1393/02/09
آزمونهای میانترم استاد چمنی

853
427

مدارک لازم جهت مهمانی موقت ودائم 1393/02/08
مدارک لازم جهت مهمانی موقت ودائم 1.گواهی اشتغال به کار2.کپی از قولنامه منزل3. درصورتی که ازدواج کرده اند، کپی از تمام صفحات شناسنامه

708
428

بازدید هیات نظارت وزارت علوم از واحد تایباد و دوغارون 1393/02/07

717
429

برگزاری کلاسهای جبرانی رشته حقوق آقای احمدی آهنگرانی 1393/02/06
برگزاری کلاسهای جبرانی رشته حقوق آقای احمدی آهنگرانی حقوق اداری 1 : هجدهم (18) اردیبهشت ساعت 17-15 و یکم خرداد ساعت 17-15 حقوق اساسی 2 : 25 اردیبهشت ساعت 17-15 و یکم خرداد ساعت 15-13

697
430

کلاسهای آقای امینی امروزچهارشنبه 3/2/93 برگزار نمی گردد. 1393/02/03
کلاسهای آقای امینی امروزچهارشنبه 3/2/93 برگزار نمی گردد.

717
431

امتحان میانترم آمارواحتمال رشته جغرافیا چهارشنبه 17/2/93 ساعت 10 برگزار می گردد. 1393/02/03
امتحان میانترم آمارواحتمال رشته جغرافیا چهارشنبه 17/2/93 ساعت 10 برگزار می گردد.

741
432

کلاسهای آقای آشوری ، فردا چهارشنبه 3/2/93 برگزار نمی گردد. 1393/02/02
کلاسهای آقای آشوری ، فردا چهارشنبه 3/2/93 برگزار نمی گردد.

762
433

برنامه امتحانات میانترم خانم رضا پور 1393/01/31
برنامه امتحانات میانترم خانم رضا پور

758
434

آزمونهای میانترم فیزیک خانم فاروقی 1393/01/31
1.امتحان میانترم درس فیزیک 2 خانم فاروقی از 5 فصل اول تاریخ امتحان 7/2/93 ، ساعت 14-12 برگزار می گردد. 2.امتحان میانترم درس فیزیک 1 از 6 فصل اول تاریخ امتحان 7/2/93 ، ساعت14-12 برگزار می گردد.

760
435

شنبه 30/1/93 ویکشنبه 31/1/93 کلاسهای آقای اسدیان برگزار نمی گردد. جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد. 1393/01/30
شنبه 30/1/93 ویکشنبه 31/1/93 کلاسهای آقای اسدیان برگزار نمی گردد. جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

726
436

اسامی وموضوعات سمینار دانشجویان رشته مدیریت دولتی وبازرگانی که درنیمسال دوم 93-92 با استاد چمنی دارند 1393/01/27
اسامی وموضوعات سمینار دانشجویان رشته مدیریت دولتی وبازرگانی که درنیمسال دوم 93-92 با استاد چمنی دارند

765
437

آزمون میانترم آفات وبیماریهای گیاهی با خانم غرابادیان 2/2/93 ساعت 12 فصلهای 2و4و5و7 از کتاب بیماریهای گیاهی (تشریحی) برگزار می گردد. 1393/01/26
آزمون میانترم آفات وبیماریهای گیاهی با خانم غرابادیان 2/2/93 ساعت 12 فصلهای 2و4و5و7 از کتاب بیماریهای گیاهی (تشریحی) برگزار می گردد.

665
438

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق 1393/01/25
قابل توجه دانشجویان رشته حقوق کلاسهای دروس ذیل به آقای غلامرضا پور منتقل شد ودرتاریخهای ذیل برگزار می گردد: 1.بزهکاری اطفال 1 : 6/2/93 – 13/2/93 – 20/2/93 ساعت 10-8 برگزار می گردد. 2.حقوق جزای عمومی2: 6/2/93 – 13/2/93- 20 /2/93 -27/2/93 – 3/3/93 ساعت 12-10 برگزار می گردد. 3.جرم شناسی 6/2/93 – 13/2/93- 20/2/93- 27/2/93 – 3/3/93 ساعت 14-12برگزار می گردد. 4.حقوق تجارت (1) ارجاع به استاد 5.پزشکی قانونی ارجاع به استاد

702
439

اسامی و موضوعات پروژه دانشجویان رشته های مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی که درس پروژه را در نیمسال دوم 92-93 با استاد چمنی دارند : 1393/01/25
اسامی و موضوعات پروژه دانشجویان رشته های مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی که درس پروژه را در نیمسال دوم 92-93 با استاد چمنی دارند :

5917
440

آزمون میانترم نظم 3 بخش 3 نظامی از فصل اول تا آخر فصل 6 (با خانم خدادادی)دوشنبه 12-10 مورخه 22/2/93 برگزار می گردد. 1393/01/25
آزمون میانترم نظم 3 بخش 3 نظامی از فصل اول تا آخر فصل 6 (با خانم خدادادی)دوشنبه 12-10 مورخه 22/2/93 برگزار می گردد.

758
441

آزمون میانترم دستورز بان فارسی 2 (با خانم خدادادی)ازفصل اول تا صفحه 142 دوشنبه ساعت10-8 مورخه 15/2/93 برگزار می گردد. 1393/01/25
آزمون میانترم دستورز بان فارسی 2 (با خانم خدادادی)ازفصل اول تا صفحه 142 دوشنبه ساعت10-8 مورخه 15/2/93 برگزار می گردد.

766
442

امتحان میانترم درس آماروکاربرد آن درمدیریت 2 (با خانم علیمرادی)رشته مدیریت بازرگانی ومدیریت دولتی دوشنبه 8/2/93 ساعت 10 برگزار می گردد. 1393/01/25
امتحان میانترم درس آماروکاربرد آن درمدیریت 2 (با خانم علیمرادی)رشته مدیریت بازرگانی ومدیریت دولتی دوشنبه 8/2/93 ساعت 10 برگزار می گردد.

798
443

اطلاعیه آزمون میانترم پول وارز وبانکداری وکلاس جبرانی اقتصاد خرد 1393/01/24
اطلاعیه آزمون میانترم پول وارز وبانکداری وکلاس جبرانی اقتصاد خرد

853
444

برنامه کلاسهای جبرانی خانم رضاپور 1393/01/24
برنامه کلاسهای جبرانی خانم رضاپور

722
445

آزمونهای میان ترم استاد احمدیان( رشته حقوق) 1393/01/23
آزمونهای میان ترم استاد احمدیان( رشته حقوق)

725
446

آزمونهای میان ترم استاد احمدیان( رشته حقوق) 1393/01/23
آزمونهای میان ترم استاد احمدیان( رشته حقوق)

661
447

ایمیل نشریه ندای تایباد 1393/01/23

1002
448

کلاس درس آمار واحتمالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات 1393/01/20
کلاس درس آمار واحتمالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات با خانم علیمرادی روز های چهارشنبه ساعت 10-8 درکلاس 103 برگزار می گردد.

851
449

کلاسهای جبرانی خانم اکبری (دامپروری - جنگل شناسی) به شرح ذیل در کلاس 107 برگزار می گردد. 1393/01/20
کلاسهای جبرانی خانم اکبری (دامپروری - جنگل شناسی) به شرح ذیل در کلاس 107 برگزار می گردد.

684
450

آزمون تکدرس ودودرس در تاریخ 7/2/93 ، یکشنبه، ساعت 10 صبح برگزار می گردد. 1393/01/20
آزمون تکدرس ودودرس در تاریخ 7/2/93 ، یکشنبه ،ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

754
صفحه قبل    :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: 17 :: 18 :: 19 :: 20 :: 21 :: 22 :: 23 :: 24 :: 25 :: 26 :: 27 :: 28 :: 29 :: 30 :: 31 :: 32 :: 33 :: 34 :: 35 :: 36 ::    صفحه بعد

 

 
کل کاربران : 892221
کاربران امروز : 639
بازدید امروز : 657
کاربران دیروز : 562
بازدید دیروز : 579
کاربران آنلاین : 78

 

 

 

   صفحه اول   ::    درباره ما   ::    نقشه سایت   ::    تماس با ما   ::
دانشگاه پیام نور تایباد